Bospoort 14 - 3680 Maaseik (PARKEREN kan 2u gratis ondergronds op P1-Bospoort)

Gratis verzending vanaf 100 EURO in BE en NL

De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ‘Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 

Uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, geslacht en geboortedatum), uw contactgegevens (adres, e-mailadres en telefoonnummer) en uw financiële identificatiegegevens (bankgegevens) worden verwerkt om uw bestelling correct te kunnen verwerken. Deze gegevens worden dus verwerkt ter uitvoering van de overeenkomst. De door u verstrekte gegevens zijn noodzakelijk voor de goede verwerking en verzending van uw bestelling en/of om te voldoen aan uw verzoek en worden opgeslagen in uw account. Voornoemde gegevens worden, in combinatie met uw elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatiegegevens, cookies, browser en taalvoorkeuren), gebruikt voor verschillende andere doeleinden:

 

  • Het verbeteren van de kwaliteit van de website, zowel technisch als inhoudelijk.
  • Het verbeteren van de dienstverlening.
  • Het verstrekken van informatie via e-mail, zoals updates aan de website, maar ook productaanbevelingen en aanbiedingen die u zouden kunnen interesseren op basis van eerdere bestellingen die u bij ons geplaatst hebt. U ontvangt de nieuwsbrief enkel na u ingeschreven te hebben of via uitdrukkelijke toestemming.
  • Fraudepreventie en -bestrijding.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

  • Nieuwsbrief: je gegevens worden gedurende 180 dagen bewaard. Als u in die tijd geen contact heeft gehad met Drøm, worden uw gegevens verwijdert.
  • Facturatiegegevens: : ingevolge de wettelijke verplichtingen rond boekhouding moeten deze stukken 7 of 10 jaar bewaard worden na de laatste factuurdatum.

 

 

Rechten van de betrokkene: 

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar contact@dromstore.be of via het contactformulier op onze website.

 

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) op volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.